Europska Komisija započela provjeru primjerenosti u okviru koje će razmotriti dijelove zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača kako bi se utvrdilo osigurava li se njima visoka razina zaštite u digitalnom okruženju

Evaluacija se odnosi na Direktivu o nepoštenoj poslovnoj praksi 2005/29/EZ, Direktiva o pravima potrošača 2011/83/EU, Direktiva o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima 93/13/EEZ. Naime, EK je još u u Novoj strategiji za potrošače najavila da će analizirati jesu li potrebne dodatne mjere kako bi se osigurala jednaka razina pravednosti na internetu i izvan njega.


Komisija želi čuti Vaše mišljenje


Poveznica putem koje možete poslati svoje komentare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-Pravednost-u-digitalnoj-domeni-provjera-primjerenosti-prava-EU-a-o-zastiti-potrosaca_hr


Posljednja izmjena: 23.05.2022.