28. siječnja - Europski dan zaštite osobnih podataka

Izvori: Mreža Europskih potrošačkih centara i Agencija za zaštitu osobnih podataka, 27.01.2023.

Odbor ministara Vijeća Europe je 26. travnja 2006. godine donio odluku da se svake godine 28. siječnja obilježava kao „Europski dan zaštite osobnih podataka“, koji ujedno predstavlja dan potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108).

Dan zaštite podataka obilježava se globalno, a izvan Europe pod nazivom „Dan privatnosti”.

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka, a zajamčeno je međunarodnim i nacionalnim propisima.

Više o zaštiti vaših osobnih podataka pročitajte na internet stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka - https://azop.hr/prava-ispitanika/.


Posljednja izmjena: 27.01.2023.