Donesen Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 26.03.2021.
U svrhu unapređenja kvalitete života građana i osiguranja visokih standarda zaštite prava potrošača, Hrvatski je sabor na temelju članka 130. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.) na sjednici 19. ožujka 2021. donio Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Nacionalni program zaštite potrošača strateški je dokument kojim se određuju ciljevi, mjere, prioritetna područja te aktivnosti u provođenju politike zaštite potrošača za razdoblje od četiri godine.  

Izrađen je u suradnji sa svim dionicima politike zaštite potrošača. U izradi su sudjelovala tijela državne uprave čiji djelokrug obuhvaća zaštitu potrošača, predstavnici poslovne zajednice (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca), predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave (gradovi i općine) te predstavnici civilnog društva, odnosno udruge za zaštitu potrošača.

Početkom 2020. suočeni smo s krizom izazvanom pandemijom COVID-19 koja je stvorila znatne probleme i poteškoće u svakodnevnom životu potrošača te istaknula već postojeće slabosti u području zaštite prava potrošača. Iskustva stečena tijekom pandemije pokazala su potrebu za uspostavljenjem odgovarajućeg okvira kako bi se odgovorilo na ovakve iznimne situacije i u budućnosti. Upravo iz tog razloga prilikom izrade Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2021. - 2024., koji je usklađen je s Novom EU strategijom za potrošače koju je Europska komisija predstavila koncem 2020., fokus je stavljen na digitalne aspekte zaštite potrošača te na jačanje otpornosti potrošača za održivi oporavak. Činjenica je kako su potrošači oduvijek imali veliki utjecaj na poslovne aktivnosti gospodarstva.

Glavni cilj Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2021. - 2024. je osnaživanje prava hrvatskih potrošača te promicanje pravednog tržišnog natjecanja na dobrobit potrošača, a pred dionike politike zaštite potrošača postavio je sljedeće prioritete:
  1. Daljnji razvoj zakonodavstva na nacionalnoj razini,
  2. Daljnje jačanje nadzora nad tržištem u području zaštite prava potrošača,
  3. Unaprjeđenje zaštite potrošača u digitalnom okruženju,
  4. Poticanje politike održive potrošnje i energetske učinkovitosti,
  5. Daljnje jačanje financijske pismenosti potrošača,
  6. Poboljšanje sustava sigurnosti hrane i informiranja potrošača o hrani,
  7. Zaštita potrošača prilikom zamjene hrvatske kune eurom,
  8. Informiranje i podizanje svijesti o zaštiti prava potrošača.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2021. - 2024. objavljen je 24.03.2021. godine u Narodnim novinama broj 29/2021 - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_29_620.html.
 

Posljednja izmjena: 26.03.2021.