Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 9. rujna 2022.

Na temelju točke VII. a u svezi s točkom IV. stavkom 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“ br. 96/22), ministar gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, KLASA: 330-01/22-01/212, URBROJ: 517-08-03-02-02-22-1 od 31. kolovoza 2022 (dalje u tekstu: Javni poziv).

Sukladno točki 3.3. Javnog poziva objavljuje se Javni poziv na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://www.mingor.hr/) i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr).

Dokumentacija za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3.1. i 3.2. Javnog poziva dostavlja se na adresu: nvzp@mingor.hr najkasnije 30 dana od dana objave, odnosno do 10. listopada 2022. (uključujući i taj dan).


Posljednja izmjena: 09.09.2022.