Održan 2. Ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu prava potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 20.04.2018.
Dana 20. travnja 2018. godine, u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, održan je 2. ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača.

Okupljene je na početku programa edukacije pozdravila pomoćnica ministrice Ivana Soić, zahvalila svima na dolasku te naglasila kako je navedena edukacija nastavak  1. Ciklusa edukacija Udruga za zaštitu potrošača koji se održao 23. studenog 2017. godine na kojem su, uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, sudjelovali i stručnjaci Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike,  Hrvatske narodne banke te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Pomoćnica ministrice Soić pohvalila je uspješnu međuresornu suradnju.

Na stručnoj edukaciji sudjelovali su stručnjaci Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Hrvatske energetske regulatorne agencije. Stručnjaci su predstavili područja prava potrošača korisnika elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te prava putnika u željezničkom prometu; prava potrošača pri korištenju usluge električne energije, opskrbe plinom i toplinske energije; problematiku vezanu uz on-line trgovinu i prekograničnu trgovinu te sudionicima predstavili najčešće upite, predstavke i prijave potrošača.

Program edukacije

Posljednja izmjena: 08.04.2019.