Održan 4. Ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu prava potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 19.10.2018.
Dana 19. listopada 2018. godine u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održan je 4. Ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu prava potrošača Republike Hrvatske. Na edukaciji je sudjelovalo 36 osoba iz 18 udruga za zaštitu prava potrošača Republike Hrvatske.

Uz stručnjake iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na edukaciji su sudjelovali i stručnjaci Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske energetske regulatorne agencije. Teme edukacije odnosile su se na prava potrošača korisnika usluge komunalnog otpada, prava potrošača pri korištenju električne energije, plina i toplinske energije, te prava potrošača korisnika usluge opskrbe vodom, kao i pritužbe potrošača vezane uz navedenu tematiku. Nadalje, sudionici edukacije imali su priliku upoznati se s osnovnim zakonodavnim prijedlozima na razini Europske komisije iz područja zaštite potrošača koje donosi New Deal for Consumers.

Potrebno je naglasiti da su se sudionici tijekom dosadašnjih stručnih edukacija imali priliku detaljnije upoznati s pojedinim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, primjenom Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, inspekcijskim nadzorom u području zaštite prava potrošača, odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda i jamstvo za ispravnost prodane stvari, financijskom pismenošću u RH, zaštitom prava potrošača u području korištenja usluga kreditnih institucija, opće i nutritivno označavanje hrane, primjenom Uredbe o gospodarenje komunalnim otpadom, financiranjem projekata i programa udruga za zaštitu potrošača iz javnih izvora. Također, nadležni stručnjaci predstavili su sudionicima i područja prava potrošača korisnika elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te prava putnika u željezničkom prometu; prava potrošača pri korištenju usluge električne energije, opskrbe plinom i toplinske energije; problematiku vezanu uz on-line trgovinu i prekograničnu trgovinu te sudionicima predstavili najčešće upite, predstavke i prijave potrošača. Osim navedenog, tijekom provedenih edukacija sudionici su upoznati s pravnim okvirom i praktičnim primjerima vezanim uz financijske usluge, ugovore o paket-aranžmanima i povezane putne aranžmane te Uredbu EU o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja.

Posljednja izmjena: 08.04.2019.