Održano predavanje o pravima potrošača učenicima osnovne škole “Braća Bobetko” u Sisku

Izvor: Hrvatska udruga za zaštitu potrošača – HUZP, 17.06.2021.
Krajem svibnja u osnovnoj školi “Braća Bobetko” u Sisku održano je, u sklopu građanskog odgoja, predavanje o pravima potrošača, učenicima 7. i 8. razreda.

Predavanje je održala Jasminka Luketić Domitrović - povjerenica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača za Sisačko- moslavačku županiju.

Putem prezentacije učenici su upoznati sa osnovnim pravima potrošača, koja su im prikazana na ilustrativan način.

Nakon predavanja i prezentacije , učenici su odradili tri praktične vježbe, koje su pobudile njihov veliki interes i zanimanje za sudjelovanje u vježbama.

U prvoj vježbi se govorilo o recikliranju, te se učenike podučilo kako se pravilno odvaja otpad i zašto je važno reciklirati.

U drugoj vježbi pod znakovitim naslovom “ Koja je cijena” smrada iz hladnjaka?” podučilo se učenike o posljedicama kupovanja prevelikih količina hrane i prehrambenom otpadu, što to znači za okoliš, a što za kućni proračun - bacanje hrane u smeće znači bacanje novca u smeće , jer smo tu hranu platili, a raspadanjem u smeću hrana stvara metan, koji je staklenički plin i štetno djeluje na klimatske promjene. Ova vježba se učenike najviše dojmila.

Treća vježba je govorila o tome kako se treba ići u kupovinu i na koji način kupovati, učenici su sami izrađivali popis onoga što treba kupiti, sukladno onome što su čuli na predavanju.

Predavanje je izazvalo veliki interes, pa vjerujemo da će se nastaviti I u novoj školskoj godini, ali i u drugim školama, jer obrazovanje potrošača treba početi od osnovne škole.

Posljednja izmjena: 17.06.2021.