Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2019/2020

Izvor: Centar za edukaciju i informiranje potrošača, 10.06.2019.
Centar za edukaciju i informiranje potrošača poziva organizacije civilnog društva sa područja Hrvatske da podnesu svoje projektne prijedloge za podizanje razine svijesti o važnosti smanjenja bacanja hrane u kućanstvima.

Organizacije civilnog društva imaju nezamjenjivu ulogu u podizanju svijesti te utječu na promjene u ponašanju potrošača na području prevencije prehrambenog otpada. One rade na suzbijanju društvenih i ekoloških opterećenja, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini.

Rok za prijavu je 1. srpnja 2019. u ponoć. Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.

Posljednja izmjena: 10.06.2019.