Raspisan natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača.

 
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama za zaštitu potrošača u 2 kategorije:
1. do 100.000,00 kn - do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
2. do 75.000,00 kn - do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
 
Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Cjelokupna dokumentacija za natječaj dostupna je na sljedećim poveznicama:
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/institucionalna-podrska-stabilizaciji-i-ili-razvoju-udruga-za-zastitu-potrosaca

 i
https://www.financijskepodrske.hr/
 
Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2022. s rokom za prijavu do 12:00 sati (podne) 16. rujna 2022.
 
Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavu te je iste potrebno dobro proučiti.
 
Specifična pitanja vezana uz prijavu na ovaj natječaj mogu se poslati isključivo elektroničkom poštom na adresu natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr  od dana raspisivanja natječaja do najkasnije 8 kalendarskih dana prije isteka roka za zaprimanje prijava s naznakom „Natječaj – institucionalna podrška 22_POT_MINGOR“ (9. rujna 2022. godine do 12.00 sati), dok se opća pitanja vezana uz natječaj mogu postaviti na telefon broj: 01 2399 100. Udruga će na postavljena pitanja odgovor dobiti u najkraćem roku.


Posljednja izmjena: 18.08.2022.