Sastanak ministra Horvata sa udrugama za zaštitu prava potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 13.06.2019.
Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, gosp. Darko Horvat pozvao je dana 12. lipnja 2019. godine  na sastanak udruge za zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj sa ciljem jačanja daljnjeg dijaloga o zajedničkoj suradnji u ovom području. Jačanje i unaprjeđivanje politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj jedan je od prioriteta ovog Ministarstva, istaknuo je ministar, i svakako će biti važna tema tijekom dolazećeg predsjedavanja Republike Hrvatske Europskom unijom. Ministar je istaknuo kako ovo Ministarstvo u posljednje dvije godine kontinuirano radi na jačanju međuresorne suradnje kako bi se svi dionici ove politike (nadležna ministarstva i agencije, civilno društvo, akademska zajednica, jedinice lokalne samouprave) što aktivnije umrežili i zajedničkim aktivnostima doprinijeli osnaživanju potrošačkih prava. Kao jedan od brojnih primjera uspješne međuresorne suradnje, ministar je istaknuo uspostavu prvog središnjeg portala za potrošače www.szp.hr a na čijoj je izradi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta okupilo 25 različitih tijela državne i javne uprave, sve u cilju pružanja što kvalitetnijih informacija našim građanima-potrošačima u više od 20 različitih područja ove sveobuhvatne politike.
 
Kako je civilno društvo jedno od važnih dionika ove politike, ministar je istaknuo nužnost redovitog međusobnog dijaloga, ali i zajedničkog rada i unaprjeđivanje dosadašnjeg načina financiranja i aktivnosti. Ministar je napomenuo kako je potrebno kontinuirano usvajati nova znanja i ideje, prihvaćati nove koncepte i modele razvoja, sve u cilju unaprjeđenja ovog područja.
 
Na sastanku je sudjelovalo 13 predstavnika civilnog društva za zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj koji su istaknuli probleme s kojima se suočavaju u praksi, od nedovoljnih izvora financiranja do slabih administrativnih kapaciteta i međusobne neumreženosti a što predstavlja probleme u njihovom svakodnevnom funkcioniranju. Ministar je istaknuo kako podupire jaču umreženost udruga te ih na isto i poziva u cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg dijaloga. Također je napomenuo kako na razini Europske unije postoje brojni izvori financiranja namijenjeni civilnom društvu, a za što će im ovo Ministarstvo pružiti snažnu podršku i pomoć u cilju njihovog što kvalitetnijeg korištenja. Napomenuto je kako je u ožujku ove godine već održana edukacija udruga za pripremu EU projektne dokumentacije, a daljnje edukacije će se osigurati i u budućnosti kako bi se udrugama pružila što snažnija potpora i za korištenje raspoloživih EU sredstava.
 
Pomoćnica ministra, gđa. Iva Soić predstavila je prijedlog novog Natječaja za dodjelu financijske podrške udrugama za zaštitu potrošača „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“ koji se planira raspisati 30. srpnja o.g. te će biti otvoren do 30. rujna o.g. Natječajem se predviđa partnerstvo sa akademskom zajednicom i mladima, te će obuhvaćati dva tematska područja: digitalizaciju i održivu potrošnju. Cilj je ovog natječaja informirati građane o njihovim potrošačkim pravima u ova dva bitna područja; od kupovine komunikacijskih usluga, uporabi brzorastućih digitalnih platformi i pametnih tehnologija do kružne ekonomije – zbrinjavanju otpada, puta od otpada do sirovine, te korištenja plastike. Ova dva tematska područja prioritet su i na EU razini, te je ključno njihovo razumijevanje i zaštita građana kao potrošača u globalnom potrošačkom lancu. Prijave na predmetni natječaj će se primati isključivo putem Internetske aplikacije na linku: https://www.financijskepodrske.hr/ te će se pravovremeno organizirati i edukacija za udruge vezano uz navedenu on-line prijavu (planirana za 12. srpnja 2019. godine). Natječaj će također biti na javnom savjetovanju u razdoblju 17. lipnja – 17. srpnja 2019., te je ministar pozvao sve udruge da daju svoje mišljenje, primjedbe i dopune. Prezentacija novog natječaja koja je iznesena na ovom sastanku.
 
Zaključno, ministar Horvat je pozvao sve udruge za zaštitu potrošača na produktivnu i afirmativnu suradnju budući nam je svima zajednički cilj jačanje i unaprijeđivanje područja zaštite prava potrošača, a čemu svi zajedno možemo kvalitetno i značajno doprinjeti.

Posljednja izmjena: 13.06.2019.