Kako bi se osigurala veća razina zaštite potrošačkih prava prilikom prekogranične kupovine, te povećalo povjerenje potrošača u jedinstveno EU tržište, Europska je komisija osigurala niz učinkovitih alata koji će osigurati da se EU potrošači, pa tako i hrvatski potrošači, osjećaju sigurno prilikom prekogranične kupovine na području Europske unije. Mreža Europskih potrošačkih centara sastoji se od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara koji međusobno surađuju tako da potrošačima besplatno osiguravaju pomoć i informacije vezane za prekograničnu kupovinu te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi
 

Kako Europski potrošački centar može pomoći potrošaču?


U slučaju da imate pritužbu na trgovca sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Europske unije, Norveškoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili na Islandu koju niste uspjeli riješiti izravno s trgovcem, Europski potrošački centar smješten u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja vam može pomoći.

Princip rada Europskog potrošačkog centra Hrvatska sastoji se u tome da pritužbe hrvatskih potrošača na EU trgovce prosljeđuje na postupanje nacionalnom Europskom potrošačkom centru sjedišta trgovca koji zatim na vlastitom jeziku kontaktira trgovca upozoravajući ga na konkretna potrošačka prava koja svojim postupanjem krši.

U slučaju da potrošači drugih zemalja članica Europske unije, Norveške, Ujedinjene Kraljevine ili Islanda imaju poteškoća s ostvarivanjem prava od strane hrvatskih trgovaca, Europski potrošački centar Hrvatska kontaktira trgovce, s ciljem postizanja zadovoljavajućeg rješenja za potrošače.

Europski potrošački centar svakodnevno pruža i korisne savjete o prekograničnoj kupovini, te o pravima potrošača prilikom takve kupovine.

Potrebno je naglasiti da Mreža Europskih potrošačkih centara nema sredstva prisile radi kojih bi trgovci bili obvezni postupiti sukladno zahtjevima potrošača.

Osim toga, imajte na umu da je Mreža Europskih potrošačkih centara nadležna postupati isključivo ukoliko se radi o prekograničnim potrošačkim pritužbama unutar Europske unije, uključujući Norvešku, Ujedinjenu Kraljevinu i Island.

Više o nadležnosti Europskog potrošačkog centra Hrvatska možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://ecc-croatia.hr/.

Ukoliko ste hrvatski potrošač i želite podnijeti pritužbu koja se odnosi na trgovca sa sjedištem u Europskoj uniji, Norveškoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili na Islandu, obratite se Europskom potrošačkom centru Hrvatska putem sljedeće adrese e-pošte: ecc-croatia@mingo.hr.


Posljednja izmjena: 17.06.2024.