KRIVOTVORENI I PIRATSKI PROIZVODI

 

Za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj je nadležan Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Intelektualno vlasništvo obuhvaća autorsko i srodna prava te prava industrijskog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga). Nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu spriječiti svako korištenje predmeta zaštite bez njihova odobrenja. Krivotvorenje i piratstvo najčešći su oblici povreda prava intelektualnog vlasništva.

Krivotvorenje je izrada proizvoda koji imitira originalni proizvod označen žigom na način da se na prvi pogled stvara dojam da se radi o originalnom proizvodu. Krivotvorenim proizvodom u ovom kontekstu smatra se svaki onaj proizvod, uključujući i njegovu ambalažu, koji je bez odobrenja nositelja prava na žig (engl. trademark) označen jednakim žigom ili žigom koji se od njega bitno ne razlikuje i koji time povrjeđuje prava nositelja toga žiga, a potrošače dovodi u zabludu.

Piratstvom se u kontekstu prava intelektualnog vlasništva općenito naziva neovlašteno korištenje autorskih djela.

Krajnje žrtve krivotvorenja i piratstva su upravo sami potrošači. Kupnjom krivotvorenih proizvoda potrošači dobivaju proizvod loše ili u najmanju ruku neprovjerene kvalitete, čime mogu biti izloženi opasnosti po zdravlje i vlastitu sigurnost. Danas gotovo da i nema grane industrije koja nije zahvaćena problemom krivotvorenja – od industrije hrane i pića, kozmetičkih proizvoda, lijekova, rezervnih dijelova za vozila, elektroničkih proizvoda kao što su mobiteli i baterije i brojnih drugih.

Većina aktivnosti vezanih uz prodaju krivotvorina i distribuciju piratskih sadržaja danas se odvija putem Interneta, oglašavanjem u oglasnicima i na društvenim mrežama te ponudom na posebnim internetskim stranicama. Stoga se potrošačima savjetuje poseban oprez pri kupnji proizvoda putem internetskih servisa. Što se tiče korištenja glazbenih i audiovizualnih sadržaja (filmova) putem Interneta, potrošačima se savjetuje korištenje legalnih izvora dostupnih putem Interneta odnosno putem mobilnih aplikacija. Više savjeta o ovim problemima potrošači mogu pronaći u publikaciji Vodič kroz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

U Hrvatskoj djeluje i nacionalno koordinacijsko tijelo čije su aktivnosti usmjerene boljoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva, a više o nastojanjima koja su usmjerena suzbijanju krivotvorenja i piratstva, a time i zaštiti potrošača, možete pročitati na internetskim stranicama Stop krivotvorinama i piratstvu.

 


Posljednja izmjena: 23.11.2020.