Što su posebni oblici prodaje?

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, kao što su akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Kako je trgovac dužan istaknuti cijene prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje?

Prilikom obavljanja nekog od posebnih oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.

Kada trgovac prilikom obavljanja nekog od posebnih oblika prodaje nije dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnih oblika prodaje?

Trgovac nije dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnih oblika prodaje u sljedećim slučajevima:
  • kada se radi o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija trgovca ili o ugovorima sklopljenim na daljinu (putem interneta)
  • kada posebni oblik prodaje traje najdulje tri dana.

Posljednja izmjena: 23.11.2020.