Video - Kako akreditacija doprinosi povjerenju i kvaliteti u svakodnevnom životu?

(Izvor: ILAC/Accreditation: Delivering confidence in  everyday life/ Akreditacija: Doprinosi povjerenju  u svakodnevnom životu)


Znate li što je akreditacija?


Akreditacija ima pozitivan utjecaj na sve aspekte svakodnevnog života, od sigurnosti proizvoda koje kupujemo, kvalitete okoliša u kojem živimo do pouzdanosti rezultata medicinskih ispitivanja na temelju kojih nam liječnici određuju dijagnoze i terapije. Akreditacija pruža povjerenje u rezultate rada tijela koja su akreditirana. Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga, ako su isti ispitani i potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih odnosno akreditiranih tijela.

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) nacionalno je akreditacijsko tijelo, kakvo imaju sve zemlje članice EU i druge zemlje razvijenog svijeta. Hrvatski nacionalni akreditacijski sustav međunarodno je provjeren i nadziran, zbog čega se rezultati rada akreditiranih tijela iz Republike Hrvatske priznaju u cijelome svijetu.   

HAA utvrđuje stručnu i tehničku osposobljenost laboratorija (ispitnih, umjernih, medicinskih), certifikacijskih i inspekcijskih tijela, organizatora ispitivanja sposobnosti, verifikatora stakleničkih plinova i EMAS-a.

Udruge za zaštitu potrošača i potrošači upućuju se na korištenje akreditiranih  tijela prilikom provjere ispravnosti i kvalitete proizvoda. Popis svih akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama HAA www.akreditacija.hr/registar.
 

Posljednja izmjena: 16.04.2019.