KUPNJA PUTNE KARTE

 • Ako u kolodvoru nema blagajne ili ako blagajna ne radi, karta se mora kupiti u vlaku.
 • Ako blagajna radi, a niste uspjeli kupiti kartu, obvezni ste javiti se kondukteru, platiti kartu i dodatak od 15 kuna.
 • Ako nemate kartu i niste se javili kondukteru uz cijenu karte plaćate i dodatak u iznosu od 500 kuna.


Kupnja karte moguća je i putem interneta. Za kupljenu e-kartu ne vraća se novac u slučaju odustajanja od prijevoza iz bilo kojeg razloga.

Ako odustajete od putovanja neiskorištena karta kupljena na kolodvoru može se vratiti. Povrat novca možete zatražiti na blagajni ili u Službi kontrole prihoda, Livadarski put 17, 10 000 Zagreb.
 

Dodatak od 500 kuna plaća se i za:

 • zadržavanje u vlaku bez namjere putovanja,
 • zauzimanje više sjedala,
 • namjerno izbjegavanje kontrole karte,
 • ometanje konduktera pri naplati karte,
 • nedostatak novca za plaćanje karte,
 • odbijanje plaćanja karte.

 

NEMOGUĆNOST PUTOVANJA ZBOG SMETNJI ZA KOJE JE ODGOVORAN PRIJEVOZNIK

Ako ne možete putovati zbog smetnji za koje je odgovoran prijevoznik, uz uvjet da imate potvrđenu kartu u kolodvoru u kojemu je nastala smetnja, možete:

 • zahtijevati da bez doplate razlike u cijeni karte do odredišnog kolodvora budete prevezeni prvim sljedećim vlakom ili na drugi način,
 • zahtijevati da se vratite u polazni kolodvor bez nadoplate i da Vam se vrati naplaćeni iznos karte,
 • odustati od daljnjeg putovanja i zatražiti da vam se za nerealizirani dio putovanja vrati odgovarajući iznos cijene karte,
 • produljiti rok valjanosti karte za trajanja smetnje u prometu,
 • zahtijevati plaćanje troškova noćenja ako postoji mogućnost nastavka putovanja sljedeći dan.


Informacije o kašnjenju vlaka duljem od 15 minuta moraju biti objavljene u kolodvoru i u vlaku.
 

PREKIDANJE PUTOVANJA

Uz ugovorene uvjete u roku valjanosti karte možete prekidati putovanja u usputnim kolodvorima. Nakon izlaska iz vlaka kartu treba ovjeriti na blagajni.

Tijekom jednosmjernog putovanja kartu možete ovjeriti jednom.

Tijekom povratnog putovanja kartu možete ovjeriti jednom u odlasku i jednom u povratku.

Prekidom putovanja rok valjanosti karte se ne produljuje.

Prekidom putovanja ne smatra se:

 • prelazak u vlak koji u odredišni kolodvor stiže prije nego vlak kojim ste prvotno putovali,
 • prelazak iz vlaka u vlak koji se ne zaustavlja u odredišnom kolodvoru,
 • čekanje u priključnom kolodvoru na priključni vlak.


POSTUPAK PRIGOVORA

HAKOM rješava prigovore putnika na odluke željezničkih putničkih prijevoznika isključivo nakon dovršenog postupka kod prijevoznika, na temelju pisanog zahtjeva za rješavanje spora i pripadajuće dokumentacije. Ako ste putnik i želite podnijeti prigovor protiv odluke željezničkog prijevoznika potrebno je slijediti zakonom utvrđene procedure u slučaju za Vas nepovoljne odluke prijevoznika kako biste mogli pisanim putem podnijeti prigovor HAKOM-u.
Postupak podnošenja prigovora detaljno je opisan na poveznici.

 
Zahtjev treba sadržavati:

 • podatke o putniku (ime i prezime putnika, adresa prebivališta)
 • predmet zahtjeva (kratak opis i razlozi zbog kojih putnik nije zadovoljan odgovorom Povjerenstva)
 • dokaze
 • presliku prigovora željezničkom prijevozniku
 • presliku odgovora željezničkog prijevoznika na prigovor
 • presliku reklamacije Povjerenstvu željezničkog prijevoznika
 • presliku odgovora Povjerenstva
 • presliku ostale raspoložive dokumentacije (npr. prijevozne karte…).

 

Rok rješavanja!

HAKOM donosi odluku o zahtjevu putnika, u pravilu bez provođenja usmene rasprave, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prikupljanja relevantnih podataka.
 

Željeznički prijevoznik dužan je postupiti u skladu s odlukom regulatornog tijela.

 


Posljednja izmjena: 23.11.2020.