Želite postaviti upit o potrošačkim pravima ili podnijeti pisani prigovor?

Podnesite upit putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingor.hr 

 

Imate problema prilikom prekogranične trgovine?

Kontaktirajte Europski potrošački centar Hrvatska i podnesite pritužbu na eccnet-hr@ec.europa.hr.

 

Trebate potrošački savjet ili pomoć putem telefona?

Nazovite besplatni telefon za potrošače 0800 414 414 (radnim danima - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati).

 

Ne želite primati promidžbene poruke putem telefona i sms-a?

Upišite se u registar „Ne zovi“. Obrazac zahtjeva za upis potrošač može dobiti i u poslovnici operatora i na mrežnim stranicama HAKOM-a.

 

Niste riješili spor s trgovcem putem pisanog prigovora?

Obratite se tijelima za alternativno rješavanje sporova:

  1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, 01/4848615; 01/4848622; mirenje@hgk.hr;
  2. Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71/I, 01/4696600; 01/4696646; mirenje@huo.hr;
  3. Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, 043/231211; 098/240952; medijator@medijator.com.hr;
  4. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12, 01/4811283; hum.mirenje@gmail.com;
  5. Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, 01/4806 666; sud-casti@hok.hr;
  6. Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, 01/4806 617; mirenje@hok.hr.

 

Zanimaju vas informacije vezane za ovrhu, zastaru i Zakon o obveznim odnosima?

Obratite se Ministarstvu pravosuđa i uprave srijedom na tel: 01/3714000.

 

Imate problem s robom ili uslugom koju ste kupili putem interneta?

Pritužbu možete podnijeti putem platforme za on-line rješavanje sporova (ODR platforme), više informacija ovdje.

 

Imate upite vezane uz korištenje usluga kreditnih institucija i platnih usluga?

Posjetite mrežne stranice Hrvatske narodne banke, www.hnb.hr → Prijavite/pitajte.

 

Zanimaju vas vaša prava vezana uz elektroničku komunikaciju, poštanske usluge i željeznički promet?

Posjetite mrežne stranice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, www.hakom.hr → Korisnici.

 

Zanimaju vas informacije o financijskim proizvodima i uslugama?

Posjetite mrežne stranice Ministarstva financija, https://mfin.gov.hr/ → Financijska pismenost potrošača.

 

Imate problem vezan uz korištenje usluga u turizmu ili ugostiteljskih usluga?

Obratite se Turističkoj inspekciji Državnog inspektorata putem mrežne stranice https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 ili telefona na 01 2375 100.

 

Imate upit vezan za korištenje toplinske energije, plina ili električne energije?

Obratite se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji putem elektroničke pošte na na adresu hera@hera.hr.

 

Imate problem vezan za otkazivanje leta ili dužeg kašnjenja leta?

Obratite se Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo putem elektroničke pošte na adresu ccaa@ccaa.hr.

 

Zanimaju vas informacije o investicijskim ili mirovinskim fondovima, tržištu kapitala, leasingu ili uslugama osiguranja?

Obratite se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga putem elektroničke pošte na adresu info@hanfa.hr.

 

Imate upit vezan za mjeriteljstvo, homologaciju vozila i plemenite kovine?

Obratite se Državnom zavodu za mjeriteljstvo putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@dzm.hr.

 

Imate upit vezan za zaštitu svojih osobnih podataka?

Obratite se Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr.

 

Imate upite vezane uz hranu?

Obratite se Ministarstvu poljoprivrede 01/6106 913, upiti.gradjana@mps.hr.

 

Trebate informacije vezane za ovršni postupak ili stečaj potrošača?

Posjetite mrežne stranice FINA-e, www.fina.hr → Usluge za građane.

 

Imate pitanja vezana za ostvarivanje prava s područja osiguranja i osiguravateljskih usluga?

Hrvatski ured za osiguranje, telefonski broj pravobraniteljstva u području osiguranja 01/4696636, www.huo.hr.

 

Imate sumnju u pojavu krivotvorenog lijeka?

U slučaju bilo kakve sumnje u pojavu krivotvorenog lijeka, potrebno je obavijestiti HALMED putem adrese elektroničke pošte krivotvorine@halmed.hr.

 

Sumnjate da se na tržištu ili putem interneta nude na prodaju krivotvoreni ili piratski proizvodi?

Obratite se nadležnoj inspekciji Carinske uprave na adresu e-pošte: javnost@carina.hr, pozivom na besplatni broj telefona Operativnog dežurstva Carinske uprave 0800 12 22 te posjetite stranicu http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/.


Posljednja izmjena: 15.02.2024.